IT audit on lihtne ja kiire meetod organisatsiooni IT riskide tuvastamiseks. See sobib olukorras, kus ettevõttel puudub terviklik ülevaade oma IT valitsemisalast või IT-protsesside vastavusest standarditele. Auditi tulemusena on ettevõtte juhil võimalik otsustada, milliseid IT probleeme ja riskikohti tuleb hakata lahendama.
Teie väljakutsed ja vajadused

Alljärgnevad probleemid võivad viidata IT auditi läbiviimise vajadusele:

 • Puudub arusaam IT riskidest;
 • Pole teada kas ettevõtte andmed võivad olla ohus (rünnete või juhusliku kustutamise risk);
 • Puudub ülevaade IT osakonna tööprotsessidest ja veendumus nende vajalikkuses;
 • Puudub kindlustunne ettevõtte vastavuse osas Eesti ja/või rahvusvahelistele standarditele (näiteks ISKE, COBIT jm);
 • IT kulud kasvavad, kuid saadav kasu ei ole selge;
 • Puudub kindlustunne IT efektiivsuse osas;
 • On esinenud andmelekkeid või tõrkeid süsteemide töös.
Kuidas KARTIM OÜ saab aidata?

KARTIM OÜ’l on laialdane IT auditite läbiviimise kogemus. Struktureerime läbiviidava IT auditi valdkondade kaupa, millest igaüks sisaldab teemakohast ülevaadet ja asjakohaseid tähelepanekuid, mis on kergesti loetavad ja arusaadavad ka IT-taustata inimestele.

Näiteid KARTIM OÜ teenustest:

 • IT auditi läbi viimine (vajadusel koostöös ettevõtte siseaudiitoriga), pakkudes vajalikku kompetentsi, mille iseseisvalt väljakujundamine ei pruugi ettevõtte jaoks olla mõistlik;
 • ISKE, COBIT jm auditid, mille puhul kontrollime ettevõtte vastavust standardite nõuetele.
Milles seisneb Teie kasu?

Auditi tulemusena saate põhjaliku ülevaate oma organisatsiooni:

 • IT küpsusest, mille hindamisel kasutame KARTIM OÜ rahvusvaheliselt kasutatavat küpsusmudelit;
 • IT protsessidest, mille osas hindame eraldi iga protsessi ärikriitilisuse taset ja protsessi küpsust;
 • IT osakonnast, muuhulgas asendusvõimekuse, vastutuse ja IT juhtimise aspektidest;
 • IT organisatsioonist, sh partnerite võimekusest ning vastutuse jagunemisest;
 • Infovarade haldusest;
 • Vastavusest asjakohaste standardite nõuetele.

Tänu KARTIM OÜ laialdasele kogemusele nii Eesti kui rahvusvahelisel turul tippettevõtetega töötamises, saate meilt IT auditit tellides lisaks ka ainulaadse ülevaate sellest, kuidas teie ettevõte IT halduse vallas positsioneerub, võrreldes turul kasutatavate parimate praktikatega.