IT erilahendused on firma kasvamise juures väga olulised. Tänu erilahendustele on võimalik oma ettevõtet optimeerida ning suunata kasumlikumale kursile.  Erilahendusi kasutatakse enamjaolt siis kui firma on kasvanud natukene suuremaks ning turul ei ole olemas valmislahendusena soovitud tooteid. Selleks on võimalik erinevaid IT tooteid omavahel kombineerida ning ümber teha, et leida kõige optimaalsem lahendus. Erilahenduste väljatöötamiseks peab tundma firma hingeelu erinevaid külgi ning samuti on väga oluline värske ja uus innovatiivne lähenemine. Näitena võime tuua tootmisettevõtte kus oleme edukalt implementeerinud erinevaid lahendusi.

Mis kasu sai sellest klient ?
 • Tootmisest ja mahtudest saadi ülevaade
 •  Tekkis reaalne tootmisvõimsus
 •  Tootmismahud kasvasid hüppeliselt
 •  Töötajatel tekkis motivatsioon oma päeva norm täis saada.
 •  Nüüd on võimalik lattu tellida vastavalt vajadusele materjali
 •  Tootmist on võimalik paremini optimeerida

Erilahendused ei ole enamjaolt odavad, sest need nõuavad palju inim ja uurimistööd, kuid siiani on klientidelt tulnud positiivne tagasiside kuidas IT erilahendused on aidanud kordades firma käivet kasvatada.

Miks mul on vaja erilahendusi ?
 • Kasvatada firma käivet
 • Optimeerida firma kulusid.
 • Kasvatada firma tootlikust
 • Motiveerida töötajaid
 • Hoida silm peal firma käekäigul