IT audit

IT-audit on lihtne ja kiire meetod tuvastamaks organisatsiooni IT-riskid ja kitsaskohad, mis võivad ohustada ettevõtte igapäevast tööd ning arengut. IT-audit on mõistlik tellida, kui su firmal puudub terviklik ülevaade oma IT seadmetest, tarkvaradest, protsessidest või nende turvalisusest ja vastavusest standarditele. Auditi tulemusena on lihtne otsustada, millises järjekorras IT riskikohti vähendada ja IT-süsteeme edasi arendada.

Kas sinu organisatsioonil on IT-auditit vaja?

Alljärgnevad probleemid võivad viidata IT-auditi läbiviimise vajadusele:

 • on esinenud tõrkeid süsteemide töös või andmete lekkeid;
 • pole teada, kas ettevõtte andmed võivad olla ohus (rünnete või juhusliku kustutamise risk);
 • puudub ülevaade IT osakonna tööprotsessidest ja veendumus nende vajalikkuse ja efektiivsuse osas;
 • IT riskid ja kitsaskohad on teadmata;
 • IT kulud kasvavad, kuid saadav kasu ei ole selge;
 • puudub kindlustunne ettevõtte vastavuse osas Eesti ja/või rahvusvahelistele standarditele (näiteks ISKE, COBIT jm).

IT-audit annab tervliku ja selge ülevaate

Struktureerime läbiviidava IT-auditi valdkondade kaupa ja teeme selle kergesti loetavaks ning arusaadavaks ka IT taustata inimesele. Iga auditi valdkond sisaldab teemakohast ülevaadet ja asjakohaseid tähelepanekuid. Auditi tulemusena saad põhjaliku ülevaate oma organisatsiooni:

 • IT küpsusest, mille hindamisel kasutame Kartimi rahvusvaheliselt kasutatavat küpsusmudelit;
 • IT protsessidest, mille osas hindame eraldi iga protsessi ärikriitilisuse taset ja protsessi küpsust;
 • IT osakonnast, muuhulgas asendusvõimekuse, vastutuse ja IT juhtimise aspektidest;
 • IT organisatsioonist, sh partnerite võimekusest ning vastutuse jagunemisest;
 • infovarade haldusest;
 • vastavusest asjakohaste standardite nõuetele.

Miks tellida IT-audit Kartimilt?

Kartimi spetsialistidel on laialdane IT-auditite läbiviimise kogemus nii Eesti kui ka rahvusvahelistes ettevõtetes. Sellise kompetentsi firmasisene väljakujundamine oleks aeganõudev ja ei pruugi majanduslikult mõistlik olla. Meie kogemus ja mudelid võimaldavad IT-auditit tehes anda sulle ka ainulaadse ülevaate sellest, kuidas su ettevõte IT halduse vallas positsioneerub, võrreldes turul kasutatavate parimate praktikatega. Ja kuna pakume IT täislahendust, saad soovi korral meilt kohe abi ka selgunud probleemide lahendamisel ja IT-strateegia tugevdamisel.

Näiteid Kartimi teenustest:

 • IT-auditi läbiviimine (vajadusel koostöös ettevõtte siseaudiitoriga),
 • ISKE, COBIT jm auditid, mille puhul kontrollime ettevõtte vastavust standardite nõuetele.

Võta ühendust ja saa kindlustunne tervliku ülevaatega oma firma IT olukorrast.