IT süsteemid ja IT erilahendused

IT erilahendused on firma kasvamise juures väga olulised. Tänu erilahendustele ja kvaliteetsetele IT süsteemidele on võimalik ettevõtte protsesse optimeerida, tootlikkust suurendada ning firma kasumlikkust tõsta.

Rätseptööna valminud IT süsteemid annavad konkurentsieelise

Erilahendusi kasutatakse enamjaolt siis, kui firma on kasvanud natukene suuremaks ning turul ei ole olemas valmislahendusena soovitud tooteid. Kui kasutada aga ebasobivaid valmistooteid, või veel hullem, jätta mitmed protsessid manuaalselt inimese teha, kannataks selle all nii tootlikkus kui ka konkurentsivõime.

Erilahendused võimaldavad luua täpselt firma vajadustele ja võimalustele vastavad IT süsteemid. Sealhulgas on võimalik erinevaid seadmeid, tooteid ja lahendusi omavahel kombineerida ja ümber teha, et tulemuseks oleks ühtne firma edu toetav IT süsteem.

Kuidas IT erilahendused su firmat aidata saavad?

IT erilahendused aitavad ettevõtetel:

 • olemasolevad süsteemid ja protsessid ühtseks tervikuks siduda;
 • suunata ressursid kasumlikumatesse tegevustesse ja kulusid optimeerida;
 • omada head ülevaadet tootlikkusest ja seda seeläbi suurendada;
 • hoida silm peal kõigil tööprotsessidel ja firma käekäigul;
 • motiveerida töötajaid;
 • kasvatada käivet.

IT erilahendused tootmisettevõtte efektiivsuse tõstmiseks

IT erialahendused tootmisettevõtetele

IT erilahendused on üks parimaid viise ettevõtete tootmisefektiivsuse suurendamiseks. Järgnevalt toome ülevaate tulemustest, mille sai üks tootmisettevõte, kus oleme erilahendusi implementeerinud:

 • tootmisest ja mahtudest saadi ülevaade;
 • tekkis reaalne tootmisvõimsus;
 • tootmismahud kasvasid hüppeliselt;
 • töötajatel tekkis motivatsioon oma päevanorm täis saada;
 • nüüd on võimalik lattu tellida vastavalt vajadusele materjali;
 • tootmist on võimalik paremini optimeerida;
 • firma käive on kasvanud.

Miks tellida IT erilahendused Kartimilt?

Kartimil on kogemusi nii Eesti kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele IT lahenduste loomises. Me oskame küsida õigeid küsimusi, õpime tundma sinu firma hingeelu ning pakume vastavalt sellele parima lahenduse välja. Hoiame end kursis infotehnoloogia uuendustega ning oskame innovaatilise lähenemisega su firma IT süsteemid järgmisele tasemele viia. Loomulikult oleme toeks ka loodud erilahenduste juurutamisel ning monitoorime ja hooldame IT süsteeme.

IT erilahendused nõuavad palju inim- ja uurimistööd, mistõttu on need valmislahendustest üldjuhul kulukamad, aga Kartim on siiani kõigilt oma klientidelt saanud positiivse tagasiside, kuidas IT erilahendused on aidanud kordades firma käivet kasvatada.

Võta ühendust ja loome sinu ettevõttele edu toetavad IT süsteemid.